تبدیل مینی فرز به اره زنجیری

تبدیل مینی فرز به اره زنجیری در واقع یک گجت است که متشکل ازقطعاتی میباشد که با اتصال به کلیه مینی فرزهای برقی رایج در ایران می‌تواند آن به یک اره زنجیری کارا برای شما تبدیل نماید که عملکرد آن به این صورت است که یک براکت یا پایه نگه‌ دارنده به قسمت جلویی مینی فرز برقی متصل گشته و با نگه داشتن ساطور، زنجیر، چرخ دنده و سایر قطعات رابط اره میتواند مینی فرز شما را به یک اره زنجیری تیدیل مینماید و پس از پایان کار شما میتوانید به راحتی آن را از روی دستگاه مینی فرز خود باز نمایید

تبدیل مینی فرز به اره زنجیری 

( یک محصول وجود دارد. )